CV

Utbildning

SLU Uppsala, 2008-
…..Landskapsarkitektprogrammet

Swedish Collage of Travel and Tourism, 2007-2008
…..Svenska turism och skidlärarutbildningen (KY-utbildning)

Bessemergymnasiet, Sandviken, 2006-2007
…..Naturvetenskapligt gymnasieprogram med inriktning specialidrott, orientering (1 år)

Torsbergsgymnasiet  2004-2006
…..Naturvetenskapligt gymnasieprogram (2 år)

Arbetslivserfarenhet

Enskild firma, Februari 2012 -
…..
Landskapsarkitekturverksamhet med gestaltning av större och mindre utemiljöer

Uppsala Kommun Parkenheten, Juni 2011 – Augusti 2011
…..Handledare för skolungdomar. Ansvar för att hålla det snyggt vid två
…..badplatser i Uppsala samt diverse grönyteskötsel på skolgårdar, parker och
…..lekplatser.

Bollnäs Kommun Samhällsbyggnadskontoret,  Juni 2010-Juli 2010
…..Arbetsuppgift att inventera och analysera möjligheterna för
…..bebyggelse bostadstomter i Vallsta utanför Bollnäs.

Kjaergaards skidskola och fjällguider, Funäsdalen, Januari 2008- april 2008
…..Skidlärare med ansvar för barn och vuxengrupper på olika nivåer.

Bollnäs Kommun, Juli 2007 – augusti 2007
…..Kartritare, ritade skolgårdskartor med syfte att användas vid undervisning av
…..skolbarn i orientering

Apoteket AB Januari 2005- maj 2007
…..Timanställd för enklare arbetsuppgifter så som varuplockning

Rehns BK,  2005-2007
…..Idielt arbete som sekreterare i orienteringsklubbens styrelse

Datorkunskaper

…..AutoCAD
…..Photoshop
…..Illustrator
…..InDesign
…..Sketchup

Övrigt

…..Har B-körkort.
…..Goda kunskaper i engelska.